Usługi powszechnej archiwizacji

Usługi powszechnej archiwizacji polegać będą na udostępnieniu w skali kraju funkcjonalności zdalnej archiwizacji i backupu danych jako wartości dodanej do ogólnopolskiej akademickiej sieci naukowej PIONIER. Usługa ta jest jednym z elementów koniecznych do zwiększenia niezawodności funkcjonowania każdej jednostki, a skierowana została do środowiska akademickiego, w tym uczelni wyższych, jednostek badawczo-rozwojowych oraz szpitali zależnych od uniwersytetów oraz akademii medycznych. Zapewnienie odpowiedniej jakości usługi zrealizowane będzie przez przedstawicieli jednostek MAN oraz KDM w największych środowiskach akademickich. W 10 lokalizacjach miejskich rozmieszczone zostaną węzły przechowywania danych oraz węzły usługowe, rozproszone geograficznie połączone z optycznymi sieciami miejskimi (zapewniając odpowiednią przepustowość tzw. 'ostatniej mili') oraz siecią krajową (zapewniając odpowiedniej jakości połączenia szkieletowe). Wybór technologii oraz konfiguracja sprzętowa dokonana została z uwzględnieniem parametrów funkcjonalnych oraz ekonomicznych.


Usługi powszechnej archiwizacji umożliwiać będą archiwizację danych (tworzenie kopii zapasowej danych, zlokalizowanej w odległym geograficznie miejscu) wraz z możliwością dostępu on-line oraz odtworzeniem kopii zapasowej w przypadku utraty danych podstawowych w trybie 24h x 7 dni w tygodniu. Opisana funkcja jest przykładem outsourcingu usług i dostępna będzie na terenie całego kraju w ramach sieci miejskich oraz w niedalekiej przyszłości w szerokopasmowych sieciach regionalnych.


Znaczenie usług oraz ich zapotrzebowanie jest przede wszystkim globalne, z dostępem na terenie całego kraju. Jest to tym samym jedna z głównych wartości dodanych usług powszechnej archiwizacji. Wdrożona funkcjonalność ma z założenia charakter produkcyjny i zwiększa atrakcyjność usług wyższego poziomu udostępnionych w środowisku naukowym. W chwili obecnej powstaje szereg rozwiązań Data Center zwiększających niezawodność funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku komercyjnym. Z drugiej strony są to rozwiązania o ograniczonym zakresie, z reguły skupiającym się w ramach jednego miasta bądź jednego klienta.


Nie ma podobnego rozwiązania o tak dużym zasięgu w skali kraju z jednoczesną możliwością bezpośredniego wsparcia przez wykwalifikowany zespół (wdrożona usługa posiadać będzie kadrę bezpośredniego utrzymania i kontaktu z klientem w ramach 10 miast: Gdańsk, Białystok, Warszawa, Poznań, Łódź, Kraków, Lublin, Kielce, Częstochowa, Wrocław).


Dodatkowo proponowane rozwiązanie jest w pełni skalowalne i pozwala na zwiększenie konfiguracji poszczególnych punktów przechowywania danych, punktów usługowych, jak również zamiany punktu usługowego na węzeł przechowywania danych.


Kierownik Usługi powszechnej archiwizacji: Norbert Meyer


Zastępca Kierownika: Maciej Brzeźniak