Konsorcjum PIONIER

Konsorcjum PIONIER zostało zawiązane 25 października 2003 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Jest ono formalnym porozumieniem zawartym pomiędzy wiodącymi jednostkami MAN (Metropolitan Area Network) i KDM (centra Komputerów Dużej Mocy).

Celem Konsorcjum jest budowa Ogólnopolskiej Sieci Optycznej oraz rozwijanie w oparciu o tę sieć oraz infrastrukturę informatyczną, należącą do Jednostek Wiodących, działalności służącej realizacji celów statutowych tych jednostek i na rzecz rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Projekt Platforma Obsługi Nauki PLATON - Etap I: Kontener usług wspólnych jest realizowany przez wszystkie 22 jednostki tworzące konsorcjum PIONIER

Członkami Konsorcjum PIONIER są:


Rada Konsorcjum PIONIER:

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiatr - Kraków - Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica (Przewodniczący)


Dr inż. Maciej Stroiński - Poznań - Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (Pierwszy Wiceprzewodniczący)


Dr inż. Stanisław Starzak - Łódź - Politechnika Łódzka (Drugi Wiceprzewodniczący)


Inż. Cezary Citko - Białystok - Politechnika Białostocka (Sekretarz)


Dr inż. Janusz Baranowski - Zielona Góra - Uniwersytet Zielonogórski


Dr Andrzej Bobyk - Lublin - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, LubMAN


Mgr Marek Ganczarski - Opole - Uniwersytet Opolski


Dr inż. Krzysztof Bogusławski - Szczecin - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie


Dr inż. Andrzej Kubaszek - Rzeszów - Politechnika Rzeszowska


Mgr inż. Witold Kmita - Radom - Politechnika Radomska


Mgr Andrzej Krakowiak - Puławy - Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy


Dr inż. Krzysztof Nałęcki - Gliwice - Politechnika Śląska


Prof. dr hab. Szczepan Figiel - Olsztyn - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski


Dr inż. Zbigniew Sender - Kielce - Politechnika Świętokrzyska


Prof. dr hab inż. Marian Zientalski - Gdańsk - Politechnika Gdańska


Dr inż. Robert Suszyński - Koszalin - Politechnika Koszalińska


Mgr inż. Janusz Szykowny - Bydgoszcz - Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy


Mgr Przemysław Baszkiewicz - Warszawa - Uniwersytet Warszawski


Andrzej Skrzeczkowski - Warszawa - Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa


Prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski - Wrocław - Politechnika Wrocławska


Prof. dr hab. inż. Roman Wyrzykowski - Częstochowa - Politechnika Częstochowska


Mgr inż. Jerzy Żenkiewicz - Toruń - Uniwersytet Mikołaja Kopernika