PIONIER Consortium

The PIONIER Consortium was founded in Kazimierz Dolny on the Vistula River on 25th October 2003. The Consortium is a formal agreement beetwen the Leading Units of MANs (Metropolitan Area Networks) and HPCCs (High Performance Computing Centers).

The goal of the Consortium is to build the Polish Optical Internet and develop, on the basis of this network and the IT infrastructure belonging to the Leading Units, the activities aimed at achieving the statutory objectives of these Units, for the benefit of the Information Society.

The PLATON project - Service Platform for e-Science is carried out by 22 Leading Units of the PIONIER Consortium.

Board of the PIONIER Consortium:


Council of the PIONIER Consortium:

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiatr - Kraków - Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica (Chairman)


Dr inż. Maciej Stroiński - Poznań - Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (First Vice-Chairman)


Dr inż. Stanisław Starzak - Łódź - Politechnika Łódzka (Second Vice-Chairman)


Inż. Cezary Citko - Białystok - Politechnika Białostocka (Secretary)


Dr inż. Janusz Baranowski - Zielona Góra - Uniwersytet Zielonogórski


Dr Andrzej Bobyk - Lublin - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, LubMAN


Mgr Marek Ganczarski - Opole - Uniwersytet Opolski


Dr inż. Krzysztof Bogusławski - Szczecin - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie


Dr inż. Andrzej Kubaszek - Rzeszów - Politechnika Rzeszowska


Mgr inż. Witold Kmita - Radom - Politechnika Radomska


Mgr Andrzej Krakowiak - Puławy - Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy


Dr inż. Krzysztof Nałęcki - Gliwice - Politechnika Śląska


Prof. dr hab. Szczepan Figiel - Olsztyn - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski


Dr inż. Zbigniew Sender - Kielce - Politechnika Świętokrzyska


Prof. dr hab inż. Marian Zientalski - Gdańsk - Politechnika Gdańska


Dr inż. Robert Suszyński - Koszalin - Politechnika Koszalińska


Mgr inż. Janusz Szykowny - Bydgoszcz - Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy


Mgr Przemysław Baszkiewicz - Warszawa - Uniwersytet Warszawski


Andrzej Skrzeczkowski - Warszawa - Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa


Prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski - Wrocław - Politechnika Wrocławska


Prof. dr hab. inż. Roman Wyrzykowski - Częstochowa - Politechnika Częstochowska


Mgr inż. Jerzy Żenkiewicz - Toruń - Uniwersytet Mikołaja Kopernika